Day: January 27, 2022

Art journaling - kako voditi vizuelni dnevnik

Art Journaling

Art journaling je proces prenošenja misli i emocija na papir putem slika (i reči), a za mene predstavlja alatku za kreativno samoistraživanje.

Read more